Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

logo-itp

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinach: agronomia, in偶ynieria rolnicza i kszta艂towanie 艣rodowiska.

Przedmiotem dzia艂ania Instytutu jest prowadzenie bada艅 naukowych i prac rozwojowych oraz dzia艂alno艣ci wdro偶eniowej, upowszechnieniowej, doradczej, edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotycz膮cej m.in.:

 • in偶ynierii rolniczej i rozwi膮za艅 technicznych w zastosowaniu do produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
 • agroenergetyki, z uwzgl臋dnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych 藕r贸de艂 energii;
 • in偶ynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych i wodnych, konstrukcji budowli i urz膮dze艅 wodnych oraz obiekt贸w ochrony przeciwpowodziowej;
 • budownictwa wiejskiego i dr贸g rolniczych;
 • in偶ynierii materia艂owej i eksploatacji urz膮dze艅 technicznych w rolnictwie;
 • in偶ynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi wraz z utylizacj膮 osad贸w 艣ciekowych, odpad贸w komunalnych i pochodz膮cych z przetw贸rstwa rolno-spo偶ywczego;
 • ochrony przyrody, r贸偶norodno艣ci biologicznej i krajobrazowej obszar贸w wiejskich;
 • gospodarki na trwa艂ych u偶ytkach zielonych na terenach nizinnych, wy偶ynnych, pog贸rskich i g贸rskich, technologii produkcji pasz, stanu zagro偶e艅 i ochrony siedlisk 艂膮kowych, gleb i w贸d;
 • gospodarowania wodami w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeb nawodnie艅 i odwodnie艅, deficytu wody, podtopie艅 i powodzi oraz bilans贸w wodnych;
 • zanieczyszczenia i ochrony jako艣ci w贸d oraz gospodarki wodno-艣ciekowej i odpadowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich;
 • kszta艂towania warunk贸w 艣rodowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczania emisji gaz贸w, odor贸w i py艂贸w ze 藕r贸de艂 rolniczych;
 • przydatno艣ci u偶ytkowej i bezpiecze艅stwa maszyn rolniczych.

Zesp贸艂 Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w projekcie HabitARS odpowiedzialny jest za koordynacj臋 WP7, koordynacj臋 i wykonywanie botanicznych prac terenowych na 8 obszarach testowych, opracowanie, analiz臋 i interpretacj臋 wynik贸w.

Zarz膮dzanie projektem HabitARS w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym:

 1. Koordynator WP7: dr Hubert Pi贸rkowski,
 2. Wsparcie administracyjne: Ma艂gorzata Chilczuk.


 

 

 

Projekt "Innowacyjne podej艣cie wspieraj膮ce monitoring niele艣nych siedlisk przyrodniczych Natura z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych", wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju, w ramach programu "艢rodowisko naturalne, rolnictwo i le艣nictwo" BIOSTRATEG/Konkurs II.