Uniwersytet 艁贸dzki

Wydzia艂 Biologii i Ochrony 艢rodowiska Uniwersytetu 艁贸dzkiego jest najwi臋kszym wydzia艂em biologicznym w聽Polsce i prowadzi szeroko zakrojon膮 dzia艂alno艣膰 naukow膮, dydaktyczn膮 i spo艂eczn膮. Wydzia艂 posiada kategori臋 A 鈥 oznaczaj膮c膮 bardzo dobry poziom dzia艂alno艣ci naukowej. Realizowane s膮 tu badania o charakterze podstawowym, metodycznym i aplikacyjnym w zakresie wszystkich dyscyplin w dziedzinie nauk biologicznych. W聽ostatnich latach jednostka pozyska艂a 100 mln z艂 na badania naukowe ze 藕r贸de艂 krajowych i聽unijnych. Efektem tej dzia艂alno艣ci s膮 liczne publikacje. W roku 2015 r. pracownicy Wydzia艂u opublikowali 艂膮cznie 482 prace naukowe, w聽tym 370 artyku艂贸w w czasopismach naukowych posiadaj膮cych IF.

Badania jednostki koncentruj膮 si臋 m.in. na 艣rodowisku przyrodniczym 鈥 ocenie jego stanu zachowania, wykorzystania, zachodz膮cych w nim zmian i przekszta艂ce艅. Pracownicy Wydzia艂u zaanga偶owani w projekt HabitARS brali udzia艂 w licznych dzia艂aniach zwi膮zanych z ochron膮 i monitoringiem 艣rodowiska przyrodniczego. Koordynowali prace nad wybranymi siedliskami w ramach og贸lnopolskiego monitoringu siedlisk przyrodniczych w kraju. Zasiadaj膮 w radach naukowych park贸w narodowych, radach ochrony przyrody przy Regionalnych Dyrekcjach Ochrony 艢rodowiska i komitetach steruj膮cych projekt贸w przyrodniczych.

Zesp贸艂 Uniwersytetu 艁贸dzkiego w projekcie HabitARS odpowiedzialny jest za koordynacj臋 WP3, koordynacj臋 i wykonywanie botanicznych prac terenowych na 14 obszarach testowych, koordynacj臋 i wykonywanie teledetekcyjnych pomiar贸w terenowych na 9 obszarach testowych, opracowanie, analiz臋 i interpretacj臋 wynik贸w.

Zarz膮dzanie projektem HabitARS na Wydziale Biologii i Ochrony 艢rodowiska Uniwersytetu 艁贸dzkiego:

  1. Koordynator WP3: dr hab. Dominik Kope膰,
  2. Wsparcie administracyjne: dr Agnieszka Wola艅ska-Kami艅ska.

 

Projekt "Innowacyjne podej艣cie wspieraj膮ce monitoring niele艣nych siedlisk przyrodniczych Natura z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych", wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju, w ramach programu "艢rodowisko naturalne, rolnictwo i le艣nictwo" BIOSTRATEG/Konkurs II.