Metodyka

metodyka2

Integracja sensor贸w

W projekcie powsta艂 prototyp konstrukcji (platforma) integruj膮cej jednocze艣nie dzia艂anie wielu sensor贸w teledetekcyjnych umieszczonych na pok艂adzie jednego samolotu.

pl

Dane Lotnicze

Pozyskiwanie danych z pu艂apu lotniczego (tzw. 鈥瀗aloty鈥) wykonywane jest trzy razy w sezonie wegetacyjnym 鉃 wiosna 鈥 lato 鈥 jesie艅, przez pierwsze 2 lata projektu.

Dane pozyskiwane s膮 ka偶dorazowo na 37 obszarach badawczych, o powierzchni ok 600 km2.

Dane Terenowe

R贸wnocze艣nie prowadzone s膮 badania terenowe w zakresie botaniki oraz teledetekcji.

Badania botaniczne s艂u偶膮 zebraniu du偶ej pr贸by punkt贸w referencyjnych dla wszystkich badanych siedlisk na wszystkich obszarach badawczych. Dane te zostan膮 wykorzystane do klasyfikacji danych teledetekcyjnych.

W pierwszym roku bada艅 terenowych pozyskano dane botaniczne, 艂膮cznie dla:

dla siedlisk przyrodniczych blisko 5000 poligon贸w.

dla inwazyjnych i ekspansywnych gatunk贸w ro艣lin, promotor贸w sukcesji 1800 poligon贸w.

Naziemne badania teledetekcyjne s艂u偶膮 zebraniu informacji do opracowania korekcji atmosferycznej danych hiperspektralnych.

 

Analiza Danych 鈥 Klasyfikacja

Celem analizy danych jest wypracowanie metodyki identyfikacji niele艣nych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 wyst臋puj膮cych w przestrzeni rolniczej聽 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych.

Jest to wykonywane przy udziale bardzo du偶ego zespo艂u specjalist贸w z r贸偶nych dziedzin, z wykorzystaniem jednostek komputerowych 鈥 stacji roboczych o du偶ej mocy obliczeniowej.

proces2

 

Identyfikacja Siedlisk

Badaniami obj臋te zosta艂y wszystkie niele艣ne siedliska Natura 2000, kt贸re wymagaj膮 rolniczego u偶ytkowania:

 • 1340 艢r贸dl膮dowe s艂one 艂膮ki, pastwiska i szuwary
 • 4030 Suche wrzosowiska
 • 6120 Murawy kserotermiczne
 • 6210 Ciep艂olubne 艣r贸dl膮dowe murawy napiaskowe
 • 6230 Bogate florystycznie g贸rskie i ni偶owe murawy bli藕niczkowe
 • 6410 Zmiennowilgotne 艂膮ki trz臋艣licowe
 • 6440 艁膮ki selernicowe
 • 6510 Ekstensywnie u偶ytkowane ni偶owe 艂膮ki 艣wie偶e
 • 6520 G贸rskie 艂膮ki konietlicowe i mietlicowe u偶ywane ekstensywnie
 • 7140 Torfowiska przej艣ciowe i trz臋sawiska
 • 7230 G贸rskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m艂ak, turzycowisk i mechowisk

 

Zagro偶enie sukcesj膮

Celem zadania jest opracowanie metodyki identyfikacji zagro偶enia procesem sukcesji drzew i krzew贸w w niele艣nych siedliskach przyrodniczych Natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych.

Badaniami obj臋to gatunki drzew i krzew贸w, promotor贸w sukcesji na badanych siedliskach przyrodniczych

 • Promotorzy sukcesji: Alnus glutinosa, Betula pubescens, Salix cinerea, Salix rosmarinifolia, Pinus sylvestris, Juniperus communis, Prunus spinosa, Crataegus ssp., Rhamnus cathartica, Cornus sanguinea, Betula pendula, Populus tremula.

sukcesja24

 

Zagro偶enie gatunkami inwazyjnymi

Celem zadania jest opracowanie metodyki identyfikacji zagro偶enia wyst臋powaniem obcych inwazyjnych i rodzimych ekspansywnych gatunk贸w ro艣lin w niele艣nych siedliskach przyrodniczych Natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych.

Badaniami obj臋to geograficznie obce inwazyjne i rodzime ekspansywne gatunki ro艣lin stanowi膮ce zagro偶enie dla badanych siedlisk przyrodniczych

 • 10 takson贸w inwazyjnych Echinocystis lobata, Erigeron annuus, Heracleum ssp. [H. mantegazzianum, H. sosnowskyi], Lupinus polyphyllus, Padus serotina, Reynoutria ssp. [R. 脳bohemica, R. japonica, R. sachalinensis], Robinia pseudoacacia, Rumex confertus, Solidago ssp. [S. canadensis, S. gigantea, S. graminifolia], Spiraea tomentosa,
 • 8 takson贸w rodzimych ekspansywnych: Calamagrostis epigejos, Cirsium arvense, Deschampsia ceaspitosa, Filipendula ulamaria, Molinia caerulea, Phragmites australis, Rubus ssp., Urtica dioica

eksp

 

Zagro偶enia przesuszeniem

Celem zadania jest opracowanie metodyki identyfikacji zagrozenia przesuszenia w niele艣nych siedliskach przyrodniczych Natura 2000 z zastosowaniem technik teledetekcyjnych.

Badaniami obj臋te zosta艂y siedliska Natura 2000, dla kt贸rych przesuszenie jest zdefiniowanym zagro偶eniem

 • 7140 Torfowiska przej艣ciowe i trz臋sawiska
 • 7230 G贸rskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze m艂ak, turzycowisk i mechowisk

 

Metodyka oceny stanu

Celem zadania jest optymalizacja metodyki inwentaryzacji i monitoringu niele艣nych siedlisk przyrodniczych z zastosowaniem technik teledetekcyjnych. Jako rezultat zostanie opracowana publikacja metodyczna ukierunkowana na wsparcie techniczne i technologiczne inwentaryzacji przyrodniczej oraz usprawnienie dzia艂a艅 w zakresie monitoringu przyrodniczego.

Ka偶dy z wypracowanych w projekcie algorytm贸w klasyfikacji, wraz z uzyskanymi wynikami zostanie poddany krytycznej analizie uwzgl臋dniaj膮cej skuteczno艣膰 i precyzj臋 identyfikacji, czasoch艂onno艣膰 proponowanych procedur oraz niezb臋dne uwarunkowania techniczne, technologiczne, organizacyjne i kompetencyjne. Analiza prowadzona w odniesieniu do ka偶dego z siedlisk wykonana zostanie z wykorzystaniem element贸w SWOT.

 

Projekt "Innowacyjne podej艣cie wspieraj膮ce monitoring niele艣nych siedlisk przyrodniczych Natura z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych", wsp贸艂finansowany ze 艣rodk贸w Narodowego Centrum Bada艅 i Rozwoju, w ramach programu "艢rodowisko naturalne, rolnictwo i le艣nictwo" BIOSTRATEG/Konkurs II.